قابل توجه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی جم

 

مسابقه نقاشی، طراحی و عکاسی بمناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر و ایام ا... چهادره و پانزده خرداد ماه ویژه دانشجویان و اساتید برگزار می گردد.متقاضیان می توانند آثار خود را تا تاریخ 95/3/1 به دانشگاه تحویل نمایند. به برندگان جوایزی اهداد خواهد شد. تاریخ برپایی نمایشگاه اول :3 خرداد لغایت 5 خرداد تاریخ برپایی نمایشگاه دوم : 13 خرداد لغایت 16 خرداد.


 

 

 

 

 

 

  سیستم انتخاب واحد  
  سيستم انتخاب واحد